قرارداد طلائی و نقره ای

از آنجایی که شرکت پرنیان درب یکی از اولین و پرمحصول ترین شرکت های درب اتوماتیک شیشه ای می باشد در نظر دارد تا مشکل گارانتی درب های ادارات دولتی و بیمارستانی را با قرارداد طلائی و نقره ای مرتفع سازد.

دانلود فرم قرارداد 

بازخوردها