نکاتی برای بهبود طول عمر درب های اتوماتیک کشویی

نکاتی برای بهبود طول عمر درب های اتوماتیک کشویی

بسیاری از ساختمان های تجاری دارای درب اتوماتیک کشویی در ورودی های خود هستند.آنها نه تنها استقبال گرمی از بازدید کنندگان می کنند، بلکه به کنترل ترافیک و کنترل آب و هوای محیط داخلی کمک می کنند.

به طور کلی با سعی در نگهداری این نوع درب ها به طول عمر بیشتر آنها کمک می کنید و در این مقاله این سه نکته باعث افزایش طول عمر درب های کشویی شما می شود.

سرویس دوره ای درب

به طور منظم از یک متخصص درب های کشویی بخواهید تا سیستم شما را از زباله ها و خاک های داخل ریل دور نگه دارد و محیط ریل را پاکیزه نگه دارد.معمولا انسداد ها مانع از سر خوردن درب به باز و بسته شدن می شوند و اگر این مشکل نادیده گرفته شود ممکن است راه حلی پر هزینه در راه باشد.

سرمایه گذاری بر روی سرویس های دوره ای معمولی بسیار ارزان تر از وجود مشکلی بزرگتر در سیستم های درب اتوماتیک است.این سرویس ها به شکل 30 روز یک بار برای اپراتور درب کافی است و همچنین کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که که سرویس درب اتوماتیک تجاری شما با مقررات ایمنی مطابقت دارد.

به صدا ها گوش کنید

حتی کوچکترین تغییر در صدا به این معنی است که درها نیاز به سرویس دارند. اگر صداهای غیرعادی شنیده می شود، باید فوراً با یک متخصص تماس بگیرید.صدا ها معمولا نشان دهنده این است که درب ها در قسمت غلطک یا هرزگردها دچار مشکل شده است.

روغن کاری

برای حفظ عمر درب های اتوماتیک کشویی باید روغن کاری منظم انجام شود. برای جلوگیری از اصطکاک در مکانیسم، باید روان کننده ها را به طور منظم داخل اپراتور استفاده کنید و محیط ریل درب بدون انسداد باشد. البته یک متخصص درب اتوماتیک میزان و قطعات نیاز به روغن کاری درب را بهتر می شناسد پس از یک متخصص برای این کار مشورت بگیرید.

منبع :pacificentrance