نصب و راه اندازی درب اتوماتیک لابل

نصب و راه اندازی درب اتوماتیک لابل

نصب و راه اندازی اپراتور لابل ایتالیا

قبل از نصب چشمی ها و کلید تعیین وضعیت ابتدا باید اپراتور راه اندازی شود که به شرح ذیل است:

درب را در حالت کاملا باز و یا بسته قرار دهید و حتما جامپر کردن سیم های مربوطه که در ذیل قید شده است وصل باشد.

چشمی ها و کلید تعیین وضعیت را متصل ننمایید. سپس قاب مدار فرمان را باز کنید دکمه راه اندازی که سمت راست برد قسمت بالا کنار دیپ سوئیچ ها است فشار دهید.

وقتی سیستم شروع به بوق زدن کرد دکمه را نگه دارید تا درب به آرامی باز و بسته شود تا در انتها بوق نهایی بر روی کنترل باکس زده شود و در آخر اگر دکمه استارت را فشار دهید درب با سرعت مناسب شروع و باز و بسته شدن می کند.

سیم کشی قطعات جانبی در مدل LABEL 90 Evolus

رادار فوتوسل AXISS l و AXISS ll

در چشم 4 رنگ طوسی / سبز / زرد / سفید وجود دارد.

چشمی که تعداد ترمینال بیشتری دارد برای نصب بر روی کاور پشت و چشمی دیگر برای قسمت داخلی یا همان کاور جلویی می باشد.

برای قسمت تغذیه چشمی های درب سیم طوسی چشمی ها به ترمینال 17 یا همان +13v و همچنین ترمینال 18 که همان 0V می باشد متصل گردد.

برای قسمت فرمان به رادار فوتوسل از دستور عمل ذیل استفاده نمایید:

سفید داخل و بیرون به ترمینال 7 یا همان ترمینال COM روی کنترل باکس می باشد.

زرد داخل به ترمینال 8 یا Internal Radar و زرد بیرون به ترمینال 9 یا External Radar مشخص شده متصل نمایید.

سبز نیاز به اتصال ندارد.

طریقه اتصال رسیور سه رله :

رسیور ها دارای دو ترمینال به رنگ قرمز برای مثبت و مشکی برای منفی می باشند که مثبت به ترمینال 17 و منفی به ترمینال 18 نصب می گردد.

رسیور یا رله ها دارای ترمینال های تحریک می باشند که این ترمینال ها بصورت جفتی است و ممکن است بین 2 تا 4 تحریک در یک رسیور یا رله وجود داشته باشد که هر جفت را به ترمینال های زیر متصل می نماییم.
جفت اول به ترمینال های 10 و 5 و جفت دوم به ترمینال های 5 و 7
در صورت استفاده نکردن از ترمینال های 5 و 7 آنها را اتصال کوتاه میزنیم.

طریقه اتصال کلید تعیین وضعیت 5 حالته آنالوگ لابل ایتالیا :

1 به 8

2 به 11

3 به 12

4 به 15

ترمینال های 11 به 13 و 14 اتصال کوتاه شوند.

ترمینال های 5 به 6 و 7 اتصال کوتاه شوند.

در صورت نیاز به استفاده از هریک از این ترمینال ها اتصالات کوتاه برداشته شود.

تذکر : ( اگر در اپراتور کلید پنج حالته استفاده شود نیازی به تغییری در دیپ سوئیج ها نیست ولی اگردر EVOLUS  کلید پنج حالته استفاده شود می بایست دیپ سوئیج 6 ردیف 1S را بالا دهیم.

جهت تنظیمات دستگاه بازوبست و سرعت و قدرت سیستم شش عدد میکروسوئیچ 1TM تا 6TM به شرح زیر تنظیمات دستگاه  را انجام می دهند :

  • میکروسوئیچ 1TMسرعت باز شدن دستگاه را تنظیم می کند
  • میکروسوئیچ 2TMسرعت بسته شدن دستگاه را تنظیم می کند
  • میکروسوئیچ 3TM تنظیم کننده میزان باز شدن درب در حالت زمستانی می باشد
  • میکروسوئیچ 4TM تنظیم کننده میزان قدرت موتور می باشد
  • میکروسوئیچ 5TM تنظیم کننده میزان باز ماندن درب در زمانی که درب تماما باز می شود می باشد
  • میکروسوئیچ 6TM تنظیم کننده میزان حساسیت چشم مادون دستگاه می باشد
منبع :labeluk